Hinh Anh Chó Dại Cắn / Top 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Dhrhm.edu.vn

Bệnh Dại Trong Tiếng Tiếng Anh

Bạn có thể giảm khả năng mắc bệnh dại trong gia đình của mình .

You can reduce the chances that your family is exposed to rabies .

EVBNews

Bởi vì nếu là bệnh dại, cô cần điều trị ngay lập tức,

Because, if it is rabies, you need to treat it right away,

OpenSubtitles2023.v3

Vắc-xin bệnh dại là một loại vắc xin sử dụng để ngăn ngừa bệnh dại.

Malaria vaccine is a vaccine that is used to prevent malaria.

WikiMatrix

Tuy nhiên, dơi nhỏ màu nâu hiếm khi xét nghiệm dương tính với bệnh dại.

Little brown bats rarely test positive for rabies, however.

WikiMatrix

Bệnh dại ở người rất hiếm xảy ra ở Hoa Kỳ .

Rabies infections in people are rare in the United States .

EVBNews

Như bệnh dại hả?

Like rabies?

OpenSubtitles2023.v3

Anh nghĩ là cậu ta lây bệnh dại cho cô ấy?

You think he gave her rabies?

OpenSubtitles2023.v3

Hãy xem trường hợp của vắc-xin chống bệnh dại.

Take the case of the vaccine against rabies.

Literature

Giới thiệu về bệnh dại

About Rabies

EVBNews

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu: nếu con mèo chưa được tiêm phòng bệnh dại.

Seek medical attention if: if the cat has not been vaccinated against rabies.

WikiMatrix

Các nguồn tử vong khác bao gồm các bệnh như bệnh dại và hội chứng mũi trắng.

Other sources of mortality include diseases such as rabies and white-nose syndrome.

WikiMatrix

Ta là một con thú hoang! Đi truyền bệnh dại cho những đứa trẻ.

I am a rabid beast who gives rabies to babies.

OpenSubtitles2023.v3

Tôi đã được miễn dịch với bệnh dại.

I`m immune to rabies.

OpenSubtitles2023.v3

Các loài dơi quỷ sinh sống trong các rừng mưa và có thể lan truyền virus bệnh dại.

Vampire bats dwell in the rainforest and can spread the rabies virus.

WikiMatrix

Con chuột bị bệnh dại!

The rat is rabid!

OpenSubtitles2023.v3

Số ca mắc bệnh dại đã tăng rất nhiều tại Ấn Độ.

The number of cases of rabies has increased tremendously in India.

ted2023

Tớ nghĩ tớ bị mắc bệnh dại rồi.

I think I may have rabies.

OpenSubtitles2023.v3

Gần 3⁄4 số trường hợp mắc bệnh dại từ 1990 đến 2001 là do tiếp xúc với dơi .

Almost three quarters of rabies cases between 1990 and 2001 came from contact with bats .

EVBNews

Phòng ngừa cũng bao gồm việc giám sát sự hiện diện của bệnh dại trong quần thể khỉ.

Prevention also includes the surveillance for the presence of rabies within monkey populations.

WikiMatrix

Có thể cần phải giam giữ và theo dõi những dấu hiệu bệnh dại ở con vật đó .

The animal may need to be detained and observed for signs of rabies .

EVBNews

Bệnh dại

Rabies

EVBNews

Bệnh dại có thể gây co thắt cơ, khó chịu, lo lắng và mất ngủ.

Rabies could cause muscle spasms, malaise, anxiety and wakefulness.

OpenSubtitles2023.v3

Họ có vẻ bị tiêm nhiễm bởi sự điên khùng, bệnh dại của Sa-tan.

They seem inoculated with madness, Satanic hydrophobia [rabies].

jw2023

Ông Louis Pasteur, người Pháp, đã dùng phương pháp tiêm chủng để chống bệnh dại và bệnh than.

Frenchman Louis Pasteur used vaccination to fight rabies and anthrax.

jw2023

Được rồi, con chuột bị bệnh dại!

Okay, the rat is rabid!

OpenSubtitles2023.v3

Bị Bệnh Dại Trong Tiếng Tiếng Anh

Con chuột bị bệnh dại!

The rat is rabid!

OpenSubtitles2023.v3

Được rồi, con chuột bị bệnh dại!

Okay, the rat is rabid!

OpenSubtitles2023.v3

Chúng có thể tấn công con người khi bị bệnh dại và “cũng có thể bị mất phương hướng vào ban ngày và tấn công vì sợ hãi”.

They may attack humans when suffering from rabies, and “can also become disoriented during the daytime and attack out of fear”.

WikiMatrix

Tớ nghĩ tớ bị mắc bệnh dại rồi.

I think I may have rabies.

OpenSubtitles2023.v3

Mặc dù nỗi sợ hãi của sói là phổ biến trong nhiều xã hội loài người, phần lớn các cuộc tấn công người đã được ghi lại và quy cho các loài sói bị bệnh dại.

Although the fear of wolves is pervasive in many human societies, the majority of recorded attacks on people have been attributed to animals suffering from rabies.

WikiMatrix

Những con mèo chưa được chủng ngừa và được phép ra ngoài trời có nhiều nguy cơ bị nhiễm bệnh dại nhất vì chúng có thể tiếp xúc với những con vật dại.

Cats that have not been vaccinated and are allowed access to the outdoors have the most risk for contracting rabies as they may come in contact with rabid animals.

WikiMatrix

Thực ra, trung bình chỉ có một trong bảy người bị chó dại cắn là mắc bệnh.

As it turns out, on average only one in seven people bitten by rabid dogs ever contract the disease.

Literature

Nếu như cô vợ bảo tôi là bệnh nhân bị một gã hủi bị dại cắn?

What if his wife told me that the patient just got bit by a rabid Vietnamese leper?

OpenSubtitles2023.v3

Họ có vẻ bị tiêm nhiễm bởi sự điên khùng, bệnh dại của Sa-tan.

They seem inoculated with madness, Satanic hydrophobia [rabies].

jw2023

Người bị mèo cắn mà con mèo mắc bệnh dại sẽ cần được điều trị chuyên khoa.

A person who has been bitten by a cat with rabies will need specialized treatment.

WikiMatrix

Nếu bạn nghi ngờ con mình đã bị cắn bởi một con thú mắc bệnh dại , hãy đi cấp cứu ngay lập tức .

If you suspect that your child has been bitten by a rabid animal , go to the emergency department immediately .

EVBNews

Bác sĩ, dựa trên báo cáo ít ỏi này, có thể kết luận bạn bị ung thư não hoặc cúm hoặc bệnh dại.

The doctor, based on this paltry report, could conclude that you have brain cancer or the flu or rabies.

QED

Hầu hết các trường hợp người mắc dại lây từ động vật bị nhiễm bệnh lở các quốc gia đang phát triển.

Most cases of humans contracting the disease from infected animals are in developing nations.

WikiMatrix

Từ năm 1960 đến năm 2013, 159 ca nhiễm bệnh dại ở người đã được ghi nhận là kết quả của việc bị cắn.

From 1960 to 2013, 159 cases of rabies infections in humans have been documented as a result of monkey bites.

WikiMatrix

Scrappy, con chó hàng xóm tấn công gia đình Tara một con chó lai hỗn hợp Labrador-Chow khoảng 8 tháng tuổi đã được chủ sở hữu của nó đưa đến Trung tâm chăm sóc động vật Thành phố Bakersfield sau đó vào ngày 13 tháng 5, khi nó bắt đầu thời gian cách ly 10 ngày bắt buộc để xác định xem con vật có bị mắc hay không mắc bệnh dại.

Scrappy, an approximately 8-month-old Labrador-Chow mix was surrendered by its owners to the City of Bakersfield Animal Care Center later on May 13, when it began a mandatory 10-day quarantine period to determine whether the animal had rabies.

WikiMatrix

Đầu thế kỉ 20, một tạp chí y học của Ý đã viết về một phụ nữ bị ung thư cổ tử cung người đã được tiêm một dòng virus bệnh dại yếu.

Early 1900s, an Italian medical journal wrote up a woman with cervical cancer who was injected with a weak strain of rabies.

OpenSubtitles2023.v3

Vi-rút dại là một loại vi-rút thường được truyền qua vết cắn của động vật hoang dã bị nhiễm bệnh như dơi , chồn hôi , gấu trúc , hoặc cáo tại Hoa Kỳ .

Rabies is a virus that in the U.S. is usually transmitted by a bite from a wild infected animal , such as a bat , raccoon , skunk , or fox .

EVBNews

Theo lý lẽ của Khrushchyov, Stalin là nạn nhân chủ yếu của hiệu quả độc hại của sự tôn sùng cá nhân mà qua các sai trái của ông đã đưa đẩy ông từ một phần tử quan trọng của những chiến thắng của Lenin thành một người mang bệnh hoang tưởng, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi “kẻ thù điên dại của Đảng ta” đó là Beria.

Stalin, Khrushchev argued, was the primary victim of the deleterious effect of the cult of personality, which had, through his existing flaws, transformed him from a crucial part of the victories of Lenin into a paranoiac, easily influenced by the “rabid enemy of our party”, Lavrentiy Beria.

WikiMatrix

Bệnh thường là một đợt tách biệt do khâu chuẩn bị , chế biến thức ăn kém vệ sinh hoặc chọn thức ăn không sạch ( chẳng hạn như chọn phải nấm dại ) .

Illness is often an isolated episode caused by poor food preparation or selection ( such as picking wild mushrooms ) .

EVBNews

Chó Cắn Trong Tiếng Tiếng Anh

Phòng ngừa chó cắn

Preventing dog bites

EVBNews

Người nuôi có có trách nhiệm rất lớn về phòng ngừa chó cắn .

A lot of the responsibility for preventing dog bites falls on the owner ‘s shoulders .

EVBNews

Chó cắn áo rách.

Cut down in her prime.

OpenSubtitles2023.v3

Cô từng thấy cái xác sau khi bị lũ chó cắn xé chưa?

Mmm. Have you ever seen a body after the dogs have been at it?

OpenSubtitles2023.v3

For negative things, bị is used instead. • Anh ấy bị chó cắn.

For negative things, bi is used instead.

Literature

Habibu Barrow, con trai tám tuổi của ông, đã chết sau khi bị chó cắn ngày 15 tháng 1 năm 2023.

Habibu Barrow, his eight-year-old son, died after being bitten by a dog on 15 January 2023.

WikiMatrix

Người ta làm gì với đồ chó cắn người, con không biết sao?

Don’t you know what happens to dogs that bite?

OpenSubtitles2023.v3

Trong một giờ nữa, cho dân Paris biết chó cắn là như thế nào

In one hour, the people of Paris will feel the bite of this dog’s teeth.

OpenSubtitles2023.v3

Như chó cắn đuôi á.

As a dog with two tails.

OpenSubtitles2023.v3

Đi đi, nếu không tôi sẽ thả cho chó cắn đó.

I’ll sic the dog on you!

OpenSubtitles2023.v3

“Phòng ngừa ra sao nếu bị chó cắn?”.

“”What’s biting my dog?”

WikiMatrix

Nếu con bạn bị chó cắn

If a Dog Bites Your Child

EVBNews

Vết chó cắn rất nguy hiểm.

Dog bites are dangerous.

OpenSubtitles2023.v3

Con chó cắn mất cái xì gà của thuyền trường khi ông ấy đi ngang qua mà ông ấy không biết.

The dog crushed the captain’s cigar as he walked by; the captain took no notice of it.

Tatoeba-2023.08

Nếu con bạn bị chó cắn , hãy liên hệ với bác sĩ , đặc biệt nếu con chó không phải của mình .

If your child is bitten by a dog , contact your doctor , particularly if the dog is not yours .

EVBNews

Ông tưởng chỉ cần thả mấy con chó đi cắn con chó to, thì chuyện này sẽ kết thúc sao đại nhân.

Do you really think it would be that simple to get it done by killing a fierce dog using some mutts, my lord?

OpenSubtitles2023.v3

Khỉ cắn là một nguy cơ quan trọng trong số các du khách, khỉ cắn là nguy cơ phổ biến nhất đối với du khách sau các con chó cắn.

Monkey bites are an important risk among travelers and after dog bites is the most common animal bite for travelers.

WikiMatrix

Vết thương do chó cắn có thể nghiêm trọng hơn nhiều một vết cắn nhẹ vô hại , và một số đòi hỏi phải điều trị tại bệnh viện hoặc thậm chí phẫu thuật .

Dog bites can be much more than an innocent little nip , and some require hospitalization or even surgery .

EVBNews

Nếu cô bén mảng đến đây một lần nữa, tôi sẽ thả chó ra cắn cô!”.

If you come to this gate again, I will set my dog on you!’

jw2023

Những con chó tới cắn xé hết chân anh.

Dogs come and rip your feet off.

OpenSubtitles2023.v3

Chó không cắn được thì đừng sủa!

If you can’t bite, you shouldn’t bark.

OpenSubtitles2023.v3

Cầu cho chó điên cắn bà tới đổ máu!

Let a mad dog bite her till she bleeds!

OpenSubtitles2023.v3

Sao vậy, ông Lane, nếu ông biết là con chó sẽ cắn, thì đáng lẽ…

Really, Mr. Lane, if you knew the dog would bite, I should think…

OpenSubtitles2023.v3

Khỉ đầu chó ( baboon ) cắn người.

Baboons bite.

OpenSubtitles2023.v3

Thực ra, trung bình chỉ có một trong bảy người bị chó dại cắn là mắc bệnh.

As it turns out, on average only one in seven people bitten by rabid dogs ever contract the disease.

Literature

Chó Dại Cắn Người Tràn Lan

Chỉ trong vòng 2 tháng, tại tỉnh Phú Yên đã có khoảng 250 người bị chó cắn, trong đó ở huyện Tuy An đã xác định có hơn 20 con chó dại cắn 28 người.

Những ngày qua, người dân ở một số xã của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên rất bất an khi liên tục xuất hiện nhiều chó dại cắn người. Những con chó này cắn hàng trăm con chó của người dân đang nuôi, lây lan bệnh dại.

Người dân lo lắng

Bên cầu Long Phú bắc qua đầm Ô Loan, nơi thường tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống và bán nhiều đặc sản tươi sống của tỉnh Phú Yên, những ngày qua vắng hoe khách du lịch. “Lịch trình của chúng tôi khi đến Phú Yên là sẽ đến đầm Ô Loan ăn hải sản. Khi đến nơi, nghe bạn bè nói vùng ấy chó dại nhiều nên ngại quá, đành thôi” – Lê Văn Vinh, một du khách đến từ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết.

Xã An Cư, huyện Tuy An được cho là nơi phát hiện có người bị chó dại cắn đầu tiên. Cuối tháng 2-2023, một con chó xuất hiện trên đường làng ở thôn Tân Long, gặp bất kỳ ai cũng đuổi cắn. “Trên đường từ chợ Tân Long trở về, tôi bất ngờ bị một con chó lớn ngoạm vào chân. Mắt nó long lên sòng sọc, đỏ ngầu. Khi tôi vùng vẫy kêu cứu, nó mới bỏ chạy, nước dãi nhỏ xuống đường, không sủa tiếng nào” – bà L.T.T, một người dân nơi đây, kể.

Con chó này sau đó tiếp tục cắn 1 học sinh trên đường đi học về và 4 người khác. Sau khi cắn thêm một số chó nuôi, con chó này đã bị người dân đánh chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó bị bệnh dại. Sáu người bị cắn phải vào Viện Pasteur Nha Trang để tiêm ngừa.

Qua số liệu của các cơ quan chức năng, 2 tháng qua, tại tỉnh Phú Yên đã có khoảng 250 người bị chó cắn. Chỉ riêng huyện Tuy An, đã xác định có đến 28 người bị chó dại cắn. Chó dại cũng cắn 6 con bò và 71 chó nhà chưa bị bệnh nhưng các ngành chức năng chỉ mới tiêu hủy hơn 20 con chó dại. Theo ông Giáp Văn Thức, Phó trưởng Trạm Thú y huyện Tuy An, bệnh dại của chó giờ đã lan sang 6 xã và thị trấn của huyện Tuy An, gồm An Cư, An Thạch, An Ninh Tây, An Nghiệp, An Hiệp và thị trấn Chí Thạnh.

Chưa công bố dịch

Ông Trần Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã An Cư, cho biết người dân đang rất lo lắng về tình trạng chó dại ngày một nhiều. Tất cả chó dại cắn người và động vật bị phát hiện đều không có người nhận là chủ. Trái lại, người dân nơi đây khẳng định những con chó dại trên của chính người dân trong xã nuôi. Khi lên cơn dại, cắn người, chủ chó sợ bồi thường nên không dám nhận.

Nhằm ngăn chặn tình trạng đáng lo này, UBND huyện Tuy An đã xuất 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các xã, thị trấn tổ chức truy bắt, tiêu hủy chó dại và tiêu độc, khử trùng những nơi có chó dại xuất hiện. “Chúng tôi đã cố gắng hạn chế tình trạng chó dại lan ra diện rộng. Riêng về việc tiêm phòng cho chó không thuộc diện được hỗ trợ nhưng bắt buộc chó nuôi phải được tiêm phòng” – ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nói.

Tuy vậy, ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, thông tin số chó được tiêm phòng ở huyện Tuy An chưa đến 5.000 con, chiếm khoảng 60% đàn chó nuôi ở huyện này. Đối với những huyện, thị lân cận có nguy cơ bị lây lan bệnh dại, dù đã vận động nhưng số chó được tiêm phòng cũng chỉ hơn 15%.

“Bệnh dại là một loại bệnh thần kinh nên mỗi khi trời nắng nóng dễ phát sinh. Khi một con chó dại cắn những con chó khác sẽ lây bệnh và cứ thế nhân rộng. Theo quy định chỉ cần có 1 người tử vong do bệnh dại thì phải công bố dịch. Cho đến nay, tại địa phương chưa phát hiện ai tử vong do bị chó dại cắn nên chúng tôi chưa công bố dịch” – ông Nhĩ cho hay.

Không có thuốc đặc trị

Theo tài liệu của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, bệnh dại hiện nay chưa có thuốc đặc trị và gần như gây tử vong 100% trên người. Ông Đào Lý Nhĩ cho rằng chỉ có một cách để bảo đảm tính mạng là sau khi bị chó cắn (dù chưa biết dại hay không), phải gấp rút đến các cơ sở y tế tiêm ngừa bệnh dại. Rất sai lầm khi nhiều người cho rằng cần theo dõi con chó cắn mình có bị chết hay không để xác định nó đúng là chó dại rồi mới đi tiêm ngừa.

“Từ khi phát bệnh, cắn người đến khi con chó ấy chết phải mất 15-20 ngày. Trong khi đó, thời gian phát bệnh dại đối với người sau khi bị chó cắn là từ 7 ngày đến 3 tháng. Đối với những người phát bệnh sớm, trước khi con chó dại chết sẽ bị phát bệnh và không thể trở tay” – ông Nhĩ cảnh báo.

Theo bài và ảnh: Hồng Ánh (NLĐ)

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chó Cắn Có Bị Dại Không?

Chó cắn có bị dại không? là thắc mắc của nhiều người trước mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Để đề phòng cho bản thân, bạn cần tiêm phòng bệnh dại theo quy định và tránh xa những con chó hung dữ.

Những trường hợp chó cắn bị dại

Một thống kê cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu con chó và từ năm 2009 đến 2013 đã phát hiện có 533 con chó bị bệnh dại, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho chó tại các địa phương đạt thấp (dưới 60%). Hàng năm có tới 650.000 người bị súc vật (chủ yếu là chó nghi dại) cắn phải đi tiêm vắc xin. Số người tử vong vì bệnh dại tuy chỉ còn khoảng 50 – 60 trường hợp nhưng hậu quả về sức khoẻ, tinh thần và thẩm mỹ do vết cắn của chó để lại thì rất nặng nề.

Rất nhiều trường hợp bị chó cắn rồi hoang mang không biết có phải đi tiêm phòng dại ngay không để tránh mắc bệnh dại. Theo hướng dẫn của Cục y tế dự phòng, Bộ y tế khi bị chó cắn chưa chắc bạn đã mắc bệnh dại, cần phải theo dõi con vật đó để xem có các biểu hiện như:

– Bị chết

– Biến mất trong thời gian theo dõi

– Có biểu hiện hành vi không bình thường, thất thường

– Nếu kết quả xét nghiệm chất liệu não của động vật nghi dại hoặc bị dại cho kết quả dương tính.

Chó cắn có bị dại không? Ngay sau khi bị cắn cần theo dõi con vật từ 3 đến 7 ngày

Nếu con vật vẫn khỏe mạnh trong thời gian theo dõi, có thay chế độ dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) thành chế độ dự phòng trước phơi nhiễm cho người bị cắn, tức là vắc-xin tiêm sẽ ngăn ngừa bệnh dại cho người đó nếu bị cắn trong tương lai.

Bên cạnh đó, ngay sau khi bị cắn bạn cũng nên quan sát xem vết cắn có gây xước da và chảy máu không, nước bọt của động vật đã tiếp xúc với màng nhầy ở vùng da chưa để tìm cách điều trị đúng đắn.

Cách sơ cứu vết chó cắn tại chỗ

Tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, Phó chủ nhiệm Chương trình phòng chống bệnh dại, khuyến cáo, khi bị súc vật nghi dại cắn, cần sơ cứu và đến các điểm tiêm phòng. Sau khi khám và hỏi han kỹ, bác sĩ sẽ chỉ định là tiêm văcxin hay không.

Nếu một người bị động vật cắn thì cần thực hiện như sau:

– Rửa vết thương với xà phòng và dùng vòi nước chảy liên tục xả mạnh trong thời gian từ 10-15 phút. Trong trường hợp không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục 15 phút.

Chó cắn có bị dại không? Sơ cứu vết thương bằng xà phòng hoặc cồn 70%

– Nếu cẩn thận, bạn hãy dùng cồn 70% để rửa vết cắn

– Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt.

Bị chó cắn lâu ngày tiêm phòng có được không ?

Theo chúng tôi Nguyễn Văn Vĩnh Châu – giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chúng tôi trả lời báo chí, ngay sau khi bị chó cắn cần sơ cứu vết thương và đến cơ sở y tế được điều trị dự phòng bằng chích kháng huyết thanh dại và chích văcxin ngừa dại.

Việc sử dụng kháng huyết thanh dại phải được thực hiện càng sớm càng tốt, tốt nhất là sau vài giờ bị chó cắn và không quá 24 giờ.

Ngay sau khi bị chó cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng

Sau khi bị chó dại cắn hay cào, thời gian ủ bệnh ở người có thể từ 2-8 tuần, cũng có khả năng kéo dài đến trên 1 năm.

Trong cuộc điều tra của ngành y tế, chỉ có 16/48 (33,33%) người đến tiêm trong vòng 24 giờ; 5/48 (10,42%) sau 48 giờ và 56% (27/48) đến tiêm sau 3 ngày.

Việc sử dụng kháng huyết thanh muộn (sau 48 giờ) không có chống chỉ định (nghĩa là không cấm sử dụng). Như vậy vẫn có thể sử dụng kháng huyết thanh (dù quá muộn), nhưng như đã trình bày ở trên, hiệu quả của kháng huyết thanh khi đó rất thấp, thậm chí không còn.