Gấu Chó Trong Tiếng Tiếng Anh

Tổ tiên của gấu đen Mỹ và gấu ngựa tách ra khỏi loài gấu chó từ khoảng 4,58 Ma.

The ancestors of American black bears and Asian black bears diverged from sun bears 4.58 mya.

WikiMatrix

Gấu Chó Voi

Bear Dog Elephant

jw2023

Gấu, chó sói, nai sừng tấm, tuần lộc caribu, và những thú rừng khác đi lang thang cách yên lành trong môi trường thiên nhiên của chúng.

Bears, wolves, moose, caribou, and other wild animals roam undisturbed in their natural habitat.

jw2023

Là một giống chó săn gấu, Chó bò Catahoula nổi trội, có kích thước và tính hung hăng của Chó bò Hoa Kỳ cũng như khả năng thông minh và săn bắn của Chó Catahoula Leopard.

As a bear-hunting dog, Catahoula bulldogs excel at it, having the size and aggressiveness of the American Bulldog as well as the intelligence and hunting ability of the Catahoula Leopard Dog.

WikiMatrix

Oh, giống như một con gấu hoặc chó?

Oh, like a bear or a dog.

OpenSubtitles2023.v3

Nai sừng tấm Á-Âu là hoàn toàn có khả năng giết chết con gấu và chó sói.

Moose are fully capable of killing bears and wolves.

WikiMatrix

Khi giải thích mưu mẹo này, cùng với sự quý hiếm của gấu chó ngoài Nhật Bản, có thể đã góp phần vào việc gây ra sự lẫn lộn trong việc dịch chính xác từ “tanuki” ra thành một ngôn ngữ khác.

This shift in meaning, along with the rarity of the raccoon dog outside Japan, may have contributed to confusion over the proper translation of tanuki into other languages.

WikiMatrix

Tom Nook, chủ cửa hàng trong Animal Crossing, là một tanuki (dù nó được dịch thành gấu chó), và nội thất bên trong và các đồ đạc khác ông mua và bán đều biến thành lá cây khi giữ trong bản đồ dùng của người chơi.

Tom Nook, the shopkeeper in Animal Crossing, is a Tanuki (although translated as a raccoon) and the furniture and other objects that he buys and sells transform into leaves when stored in a player’s inventory.

WikiMatrix

Lời tiên tri này làm động lòng người khi mô tả hình ảnh của các con dã thú vốn ăn thịt như gấu, chó sói, beo, sư tử, rắn hổ mang đang gần gũi với những con súc vật hiền lành và ngay cả trẻ em nữa.

This prophecy paints a touching picture of dangerous, predatory animals —bears, wolves, leopards, lions, cobras— in the company of harmless domestic animals and even children.

jw2023

Chó săn gấu Redbone là một giống chó cực kỳ lớn tiếng, đúng như yêu cầu về một giống chó săn.

The Redbone is an extremely vocal dog, as would be expected of a hound.

WikiMatrix

Một trong những trường hợp như vậy, trường hợp của Kwan, một con gấu chó, đã bị đối xử tàn nhẫn tại Wat Aungsuwan (Wat Nong Hoy) thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan đã được Tổ chức Động vật Hoang dã Bạn bè Thái Lan (WFFT) ghi lại cặn kẽ.

One such case, that of Kwan, a Malayan sun bear, egregiously mistreated at Wat Aungsuwan (aka Wat Nong Hoy) in Prachuap Khiri Khan Province has been thoroughly documented by the Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT).

WikiMatrix

Chó săn gấu Karelia thường hung hãn đối với những con chó khác.

Karelian Bear Dogs are naturally aggressive towards other animals.

WikiMatrix

Trong phương ngữ địa phương, nó còn được gọi là bear dog (chó gấu).

In the local dialect, it used to be referred to as bear dog.

WikiMatrix

Chó săn gấu Redbone là một giống chó có nguồn gốc từ Hoa Kỳ được sử dụng để săn bắn gấu trúc, nai, gấu và báo sư tử.

The Redbone Coonhound is an American breed of dog used for hunting raccoon, deer, bear, and cougar.

WikiMatrix

Khi con gấu đuổi theo chó nuôi có khả năng đe dọa cho mạng sống của cả người và chó.

A bear in pursuit of a pet dog has the potential to threaten both canid and human lives.

WikiMatrix

Chó săn gấu mèo leo cây Walker có thể hòa thuận với những con chó khác và với trẻ em.

Treeing Walker Coonhounds get along well with other dogs and with children.

WikiMatrix

Cả gấu và chó sói đã được báo cáo để săn Linh ngưu khi có thể, đó là khả năng đưa ra bởi các tính chất cơ hội của những kẻ săn mồi này.

Anecdotally, both bears and wolves have been reported to prey on takin when they can, which is likely given the opportunistic nature of those predators.

WikiMatrix

Trong thời Kinh Thánh, người chăn phải can đảm bảo vệ chúng khỏi chó sói, gấu, và sư tử.

The shepherd of Bible times had to be courageous to protect his sheep from wolves, bears, and lions.

jw2023

Huấn luyện chó săn gấu Redbone là một yếu tố quan trọng để tạo ra một con chó có khả năng hỗ trợ khi đi săn.

A Redbone Coonhound’s training is a key component to creating a capable hunting dog.

WikiMatrix

Chó săn gấu mèo Anh Quốc (tiếng Anh: English Coonhound), còn được gọi là American English Coonhound (Câu lạc bộ đăng kí chó thuần chủng Mỹ) hoặc Redtick Coonhound, là một giống chó săn gấu mèo có nguồn gốc và thường được nuôi ở Nam Hoa Kỳ.

The English Coonhound, also referred to as the American English Coonhound (by the American Kennel Club only) or the Redtick Coonhound, is a breed of coonhound that originated in and is typically bred in the Southern United States.

WikiMatrix

Việc chú gấu bắc cực và chó eskimo hoặc kẻ ba hoa và chú gấu hoặc bạn và tôi và mấy chú chó có thể chơi với nhau và có kinh nghiệm làm những trò chơi riêng như là những thứ riêng biệt.

And the fact that the polar bear and husky or magpie and a bear or you and I and our dogs can crossover and have that experience sets play aside as something separate.

ted2023

Người chăn bảo vệ chiên khỏi các loài thú dữ như sư tử, chó sói và gấu.

The shepherd protects his sheep from predators, such as lions, wolves, and bears.

jw2023

Cha dùng giáo giết chết con gấu và siết cổ con chó săn bằng tay không.

I killed the bear with my spear, and I managed to strangle the hound with my bare hands.

OpenSubtitles2023.v3

Chó săn gấu Karelia được sử dụng chủ yếu để săn bắt những con thú nhỏ có lông, như sóc and chồn marten.

The Karelian Bear Dog was used mainly for hunting small fur-bearing animals, such as squirrels and marten.

WikiMatrix

Gấu Mèo Trong Tiếng Tiếng Anh

Tầm nhìn có vậy thôi mà, gấu mèo ngu.

That’s how eyesight works, you stupid raccoon.

OpenSubtitles2023.v3

” Gấu mèo là cái gì? ” á?

” What’s a raccoon? “

OpenSubtitles2023.v3

Đừng gọi tôi là gấu mèo.

Don’t call me a raccoon!

OpenSubtitles2023.v3

Gấu mèo là cái gì?

What’s a raccoon?

OpenSubtitles2023.v3

Đừng hòng tôi để một cái cây và một con gấu mèo biết nói hạ bệ.

I ain’t about to be brought down by a tree and a talking raccoon.

OpenSubtitles2023.v3

Gấu mèo thuần thục tính dục thường có hành vi hung hăng tự nhiên như cắn trong mùa sinh sản.

Sexually mature raccoons often show aggressive natural behaviors such as biting during the mating season.

WikiMatrix

Chó săn gấu mèo leo cây Walker có thể hòa thuận với những con chó khác và với trẻ em.

Treeing Walker Coonhounds get along well with other dogs and with children.

WikiMatrix

Sự gia tăng đất trồng nông nghiệp cũng như cạnh tranh của loài gấu mèo là những mối đe dọa.

Increased land development and agriculture, as well as competition from introduced raccoons are threats.

WikiMatrix

Những con chó mà họ lai tạo được gọi là Walker Hounds, và được sử dụng để săn gấu mèo.

The dogs they bred were referred to as Walker Hounds, and were used to hunt raccoons.

WikiMatrix

Khi được cho ăn với thức ăn cho mèo trong một thời gian dài, gấu mèo Mỹ có thể phát triển bệnh gout.

When fed with cat food over a long time period, raccoons can develop gout.

WikiMatrix

Gấu mèo Mỹ có thể hành động thất thường và mạnh mẽ và có thể khá khó khăn để dạy chúng tuân thủ và hiểu các lệnh.

Raccoons may act unpredictably and aggressively and it is extremely difficult to teach them to obey commands.

WikiMatrix

Các đường dấu chân từ kỳ Phấn trắng sớm ở Angola cho thấy sự hiện diện của một loài có vú cỡ gấu mèo 118 triệu năm trước.

Tracks from the Early Cretaceous of Angola show the existence of raccoon-size mammals 118 Million years ago.

WikiMatrix

Mặc dù người ta biết rằng gấu mèo Mỹ nuôi nhốt đã đạt tuổi thọ hơn 20 năm, tuổi thọ trung bình trong tự nhiên chỉ 1,8 đến 3,1 năm.

Although captive raccoons have been known to live over 20 years, their life expectancy in the wild is only 1.8 to 3.1 years.

WikiMatrix

Chó săn gấu mèo Anh Quốc có thể dễ bị quá nóng tính trong khi săn lùng trong những tháng mùa hè ở miền Nam Hoa Kỳ.

English Coonhounds can be prone to overheating while on coon hunts during the summer months in the Southern United States.

WikiMatrix

Nó có ít động vật săn mồi tự nhiên, nhưng có thể bị giết bởi những kẻ săn mồi như cú, cũng như những kẻ săn mồi trên cạn như gấu mèo.

It has few natural predators, but may be killed by raptors such as owls, as well as terrestrial predators like raccoons.

WikiMatrix

Sau Cách mạng Pháp, nó được nuôi để hồi sinh giống chó Saintongeois, tạo ra Gascon Saintongeois, và Chó săn gấu mèo lam được coi là hậu duệ trực tiếp của Grand Bleu.

After the French Revolution, it was used to revitalise the old Saintongeois, creating the Gascon Saintongeois, and the Bluetick Coonhound is considered a direct descendant of the Grand Bleu.

WikiMatrix

Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh, với các nghiên cứu cho thấy rằng chúng có thể nhớ các cách để thực hiện nhiệm vụ lên đến ba năm sau đó.

Raccoons are noted for their intelligence, with studies showing that they are able to remember the solution to tasks for at least three years.

WikiMatrix

Các nơi mà gấu mèo được giữ như là vật nuôi không bị cấm, chẳng hạn như tại Wisconsin và các tiểu bang Hoa Kỳ khác, cần phải có một giấy phép nuôi vật cưng lạ.

In places where keeping raccoons as pets is not forbidden, such as in Wisconsin and other U.S. states, an exotic pet permit may be required.

WikiMatrix

Nhưng trong điều kiện thuận lợi, một tổ ong có thể sản xuất đến khoảng 25 kilôgam mật, nên con người— cũng như các động vật khác, chẳng hạn gấu và gấu mèo — có thể thu hoạch và thưởng thức lượng mật dư này.

But in a good season, a hive can produce some 60 pounds [25 kg] of honey, allowing for a surplus to be harvested and enjoyed by humans —as well as by animals such as bears and raccoons.

jw2023

Chó săn gấu mèo Anh Quốc (tiếng Anh: English Coonhound), còn được gọi là American English Coonhound (Câu lạc bộ đăng kí chó thuần chủng Mỹ) hoặc Redtick Coonhound, là một giống chó săn gấu mèo có nguồn gốc và thường được nuôi ở Nam Hoa Kỳ.

The English Coonhound, also referred to as the American English Coonhound (by the American Kennel Club only) or the Redtick Coonhound, is a breed of coonhound that originated in and is typically bred in the Southern United States.

WikiMatrix

Sau sự công nhận của giống chó AKC trong nhóm chó săn vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 là giống chó thứ 171, Chó săn gấu mèo Anh Quốc đã đủ điều kiện để tham gia vào National Dog Show vào năm 2011 và Westminster Kennel Club Dog Show và AKC/Eukanuba National Championship lần đầu tiên vào năm 2012.

Following the recognition of the breed by the AKC in the hound group on 30 June 2011 as the 171st breed, the American English Coonhound became eligible to compete in the National Dog Show in 2011, followed by its eligibility for the Westminster Kennel Club Dog Show and the AKC/Eukanuba National Championship for the first time in 2012.

WikiMatrix

(Tiếng cười) Nghe chưa, gấu trúc và mèo!

(Laughter) Take that, pandas and kittens!

ted2023

Nhưng nếu bạn, một kẻ làm phim độc lập hay một nhà làm phim “nghiêm túc” mà nghĩ rằng bạn đặt nhiều tình yêu vào các nhân vật hơn anh em nhà Russo đã làm với Đội trưởng Mỹ, hay Joss Whedon đã làm với Hulk, hay là tôi đã làm với một con gấu mèo, thì bạn đã sai lầm rồi.

But if you, as an independent filmmaker or a ‘serious’ filmmaker, think you put more love into your characters than the Russo Brothers do Captain America, or Joss Whedon does the Hulk, or I do a talking raccoon, you are simply mistaken.

WikiMatrix

Mấy cái tổ làm trong những loại cây leo đều được an toàn không bị những con cáo, gấu trúc và mèo rình rập.

The nests in the vines are safe from foxes and raccoons and cats that are about.

LDS

Tặng Gấu Bông Cho Con Trai Trong Ngày Sinh Nhật ?

Gấu bông là một món quà tặng mà khi nhắc tới nó , chúng ta luôn nghĩ đến hình ảnh của một người con trai ôm chú gấu bông to để tặng cho con gái trong những ngày lễ như 20/10 , 8/3 , Valentine 14/2 hay những ngày kỉ niệm như ngày sinh nhật , ngày kỉ niệm hẹn hò ! Nhưng dạo gần đây , Shop Gấu Bông Valentine nhận được rất nhiều tin nhắn , đa phần trước đây là tin nhắn của khách nam thì bây giờ có rất nhiều tin nhắn là bạn nữ nhắn tin tới nhờ shop tư vấn cho một mẫu gấu bông đẹp để tặng cho người yêu mình trong ngày sinh nhật ! Chẳng lẽ bây giờ con trai cũng thích gấu bông và chơi với gấu bông hả các bạn ? Sau một thời gian tư vấn cho các bạn nữ về các mẫu gấu bông đẹp phù hợp để tặng sinh nhật cho con trai thì shop nhận ra một điều là…………..

Con trai cũng rất thích gấu bông và cực kỳ thích những chú gấu bông size to :

Chắc nhiều bạn luôn nghĩ rằng con trai tại sao lại thích những sản phẩm như thú nhồi bông được , đa phần con trai họ thích giầy , đồng hồ , xe cộ , máy bay , đồ điện tử …… chứ ai lại đi thích gấu bông bao giờ ! Nhưng nếu bạn nhìn sâu xa hơn , việc tặng gấu bông cho con trai rất độc đáo và mới lạ thay cho những mẫu quà tặng quá quen thuộc với con trai , con trai không chơi gấu bông nhưng khi được tặng chúng họ rất thích , đó là một món quà lạ mà chưa bao giờ họ được một người nào tặng cho mình cả ! Với món quà là chú gấu bông , con trai có thể trang trí cho căn phòng mình trở nên đẹp hơn , bớt đi sự cô đơn , hoặc có thể dùng chú gấu bông thay cho gối ôm khi ngủ ! Rất là tuyệt vời phải không các bạn ! Những chú gấu bông đáng yêu không chỉ khiến cho các bạn gái cảm thấy thích thú mà còn khiến cho bạn cảm nhận được sự cá tính của bạn nữ trong cách tặng quà !

Yêu Xa thì nên tặng quà gì cho con trai ?

Nếu đang yêu xa , thì một chú gấu bông có thể sẽ là một sự lựa chọn thích hợp cho bạn , khi tặng người yêu mình một chú gấu bông , chàng trai đó sẽ cảm nhận rằng bạn luôn ở bên cạnh , giảm bớt đi sự cô đơn , trống vắng và làm gần hơn khoảng cách . Có những khách đặt hàng tại shop chúng tôi làm quà tặng cho người mình yêu , luôn chọn những mẫu gấu bông size to 1m2 1m5 1m8 để làm quà cho người yêu !

Mẫu Gấu Teddy nào phù hợp để tặng con con trai ?

Có rất nhiều mẫu tại shop chúng tôi , nhưng sau một thời gian tư vấn cho khách hàng , thì đa phần các bạn nữ đều chọn những mẫu gấu bông teddy áo len để làm quà tặng cho người mình yêu , nếu như trước đây đa phần các mẫu gấu bông thường là gấu bông mặc váy thì hiện tại shop Gấu Bông Valentine có rất nhiều mẫu gấu bông mới , đa phần là các mẫu gấu bông mặc áo đan len , rất ngộ nghĩnh , đáng yêu và không quá “bánh bèo” ! Ngoài những mẫu gấu bông áo len , bạn có thể tặng các mẫu thú bông hoạt hình như : Chó Puco , Chó Lười , Stitch , Gối Nải Chuối , Sâu Lavar ….. đây cũng là những mẫu gấu bông thích hợp làm quà tặng , nó sẽ thay bạn làm gối ôm cho các chàng trai đó !

Cách đặt mua gấu bông online để làm quà tặng cho người mình yêu ?

Hiện nay , việc mua hàng online đã trở nên rất phổ biến , dù bạn ở bất cứ nơi đâu , chỉ cần đặt hàng thì món hàng bạn đặt sẽ được giao đến tận nơi trong ngày hoặc một hai ngày sau theo đường bưu điện hoặc nhà xe . Tại chúng tôi shop Gấu Bông Valentine luôn có dịch vụ đi kèm là hút chân không gấu bông và gói tặng hộp quà cho khách mua hàng , nên dù bạn ở bất kỳ nơi đâu bạn cũng có thể đặt hàng và bên shop sẽ gửi hàng giao tới cho bạn ! Tại HCM , Shop chúng tôi là shop chuyên về các mặt hàng quà tặng thú bông nhập khẩu , được nhồi 100% là gòn , lông gấu cực mịn nên bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm bởi vì shop luôn cam kết nói KHÔNG với hàng đểu hàng nhái , hàng kém chất lượng !

Hotline Shop Gấu Bông Valentine : 0938.46.9790 – 0121.934.0565 ( Hằng Nga ) . Địa chỉ 283/19/15D/10 Nơ Trang Long F13 Quận Bình Thạnh TP HCM.

Chúng ta đã và đang yêu nhau rất nhiều , mỗi món quà là một lời gửi gắm yêu thương vào trong đó . Shop Gấu Bông Valentine sẽ luôn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng bạn dù bạn ở bất kỳ nơi đâu !

Quả Óc Chó Tiếng Anh Là Gì?

Cái tên Quả óc chó rất lạ với nhiều người Việt Nam, nên nhiều người hay tìm Quả óc chó tiếng Anh là gì? Hôm nay, Hùng Giải đáp Quả óc chó có tên tiếng anh là gì? Quả óc chó là gì? giúp mọi người hiểu rõ hơn về quả óc chó này.

1/ Quả óc chó tiếng Anh là gì?

Quả óc chó tên tiếng Anh là Walnuts hay đông y có tên rất đẹp là quả Hồ Đào (Juglans regiaL) là một họ thực vật có hoa bao gồm các loại cây thân gỗ trong bộ Dẻ (Fagales).

2/ Nguồn gốc quả óc chó và phân loại quả óc chó

Quả óc chó có nguồn gốc từ trung đông Ấn Độ. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 30 loại quả óc chó khác nhau. Nhưng có 3 loại thông dụng nhất là Quả óc chó Ba Tư ( Persian walnuts ), Quả óc chó Đen ( Black walnuts ), Quả óc chó Trắng (White walnuts ). Tất cả 3 loại trên đều chứa dồi giàu Omega-3 và các chất chống oxy hóa.

+ + + Quả Óc chó Ba tư : Là loại óc chó phổ biến nhất thường được tiêu thụ tại Mỹ, đặc trưng bởi một vỏ mỏng, hạt có màu ngà ngà, hương vị nhẹ thường được rang cho nhiều công thức nấu ăn. Quả óc chó Đen : Ít phổ biến hơn óc chó Ba Tư, có hương vị mạnh mẽ cay nồng, hạt có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Quả óc chó trắng là một dạng hiếm của quả óc chó, có một hương vị ngọt đặc trưng, lớp vỏ màu sáng với các cạnh lởm chởm. Chú ý: Các dòng quả óc chó Mỹ California cũng như các xuất xứ khác (Quả óc chó dòng Hartley, Chandler, Howard, Tulare, Serr và Vina) đều thuộc giống óc chó Ba Tư, .

Quả óc chó du nhập từ Ba Tư, nhưng do Quả óc chó rất thích hợp với phong thổ của California của Mỹ nên quả óc chó được trồng nhiều ở đây. 99% quả óc chó mỹ là Quả óc chó từ California, và cung cấp 65% sản lượng quả óc chó trên thế giới, được người tiêu dùng ưa chuông nhất hiện nay.

Ngoài ra, Quả óc chó cũng có xuất xứ từ nhiều nước như Quả óc chó Úc, Nga, Nhật, Anh, Trung Quốc,…vì nó được coi là một loại “siêu thực phẩm” vì tác dụng hạt óc chó với sức khỏe rất tốt. Thậm chí, Việt Nam mình cũng có như quả óc chó SaPa ở Lào Cai, Quả óc chó Điện Biên. Nhưng, ở nước ta loại quả này không phù hợp thổ dưỡng, có kích thước nhỏ như hạt nhãn.

Sau khi biết Quả óc chó tiếng Anh là gì nguồn gốc cũng như phân loại quả óc chó, và sự trưởng thành của quả, các quy trình thu hoạch và đóng gói, bảo quản quả óc chó như thế nào?

3/ Quy trình thu hoạch quả óc chó

Cây quả óc chó được trồng 5-7 năm mới thu hoạch được. Mặc dù nhiều giống được trồng ở Califonia nhưng dòng Chandler, Hartley, Howard, Tulare, Serr và vina chiếm đến 85%.

Đến mùa thu hoạch, thường vào tháng 8 khi các vỏ màu manh xanh lá bắt đầu chuyển màu, việc thu hoạch sẽ kéo dài cho tới tận tháng 11. Những hạt được thu hoạch sẽ được sấy khô với 8% độ ẩm tối ưu điều này cần thiết cho việc lưu trữ óc chó sau khi được vận chuyển đến các nhà máy đóng gói và phân phối đi các thị trường.

Các quả óc chó được trồng và chế biến theo những quy định nghiêm ngặt của ban quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA và chương trình kiểm soát an toàn chất lượng thực phẩm HAACP.

QUẢ ÓC CHÓ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

( Giao hàng tận nơi trên Toàn Quốc, Nhận Hàng rồi mới Trả Tiền, Cam kết Hàng Mới, Không hôi dầu, Giá rẻ bất Ngờ, Bảo hành, đổi trả Miễn Phí, Bạn không mất gì cả. Bấm Vào Xem Ngay )

Chó Sủa Trong Tiếng Tiếng Anh

Khi tôi quay cần và tạo áp lực, nó phát ra âm thanh giống tiếng chó sủa.

When I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.

ted2023

Chó sủa thì không cắn.

Dogs that bark don’t bite.

Tatoeba-2023.08

Tớ nghĩ rằng tớ đã nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau bức tường này.

I think I heard a dog squeak on the other side of the wall.

OpenSubtitles2023.v3

Một ngày nọ khi về nhà, không nghe thấy lũ chó sủa, nhưng ta chẳng quan tâm lắm.

One day when I came home, I didn’t hear the dogs barking, but I didn’t give it much thought.

Literature

(Tiếng chó sủa)

(Dog barking)

ted2023

Chó sủa không bao giờ cắn!

Barking dogs never bite!

OpenSubtitles2023.v3

Không khác với việc chó sủa.

No different from the dog barking.

ted2023

Anh chả là cái gì ngoài một con chó sủa bị xích.

You’re nothing but a barking dog on a chain.

OpenSubtitles2023.v3

Đừng cho chó sủa!

Shut that dog up.

OpenSubtitles2023.v3

Hay tiếng chó sủa?

Or the dogs?

OpenSubtitles2023.v3

Chó sủa râm ran và căn lều hợp cẩn không phải là bằng chứng.”

Howling dogs and bridal tents are not evidence.”

Literature

Tôi chỉ nghe tiếng chó sủa và tiếng súng nổ.

I’ve been hearing only dogs and machine guns.

OpenSubtitles2023.v3

Biết phán đoán đúng khi gặp một con chó sủa.

Use good judgment when challenged by a barking dog.

jw2023

Tôi nghe tiếng chó sủa, và ngửi thấy mùi gas.

I heard barking, thought I smelled gas.

OpenSubtitles2023.v3

Sau cùng, tôi cũng đến nông trại và được chào đón bởi một tràng tiếng chó sủa.

I finally arrived at the farm and was greeted by the noise of barking dogs.

jw2023

Lũ chó sủa suốt cả đêm.

The dogs barked all night.

Tatoeba-2023.08

Con chó sủa.

The dog is barking.

tatoeba

( Tiếng chim hót, chuông ngân, và chó sủa )

( Sound of birds chirping, bells ringing, and a dog barking )

QED

( Chó sủa ) Nhìn ông rất quyến rũ trong bộ đồ ngủ đó.

You look very fetching in your night shirt.

OpenSubtitles2023.v3

Ngươi sẽ có một con chó sủa ầm ĩ làm bạn đồng hành.

You might as well have a barking dog accompany you.

OpenSubtitles2023.v3

Thực tế đã ghi nhận có những con chó sủa hàng giờ mới ngừng lại.

Dogs have been known to bark for hours on end.

WikiMatrix